Vườn cây quý hiếm ILG gồm những loài cây quý và hiếm, một số có mặt trong danh sách đỏ Việt Nam. Với giống cây khỏe mạnh, chất lượng  – Chúng tôi mong muốn góp phần bảo tồn, gìn giữ và nhân giống trên diện rộng những loại cây này.

Sắp xếp theo: