Vườn cây lấy gỗ gồm những loài cây để lấy gỗ mang trong mình giá trị kinh tế lớn. Với giống cây khỏe mạnh, chất lượng  – Vườn ươm cây cảnh ILG mong muốn góp phần nhân giống và phát triển những giống cây này.

Sắp xếp theo: