VƯỜN CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂY QUÝ HIẾM

Vườn cây quý hiếm ILG gồm những loài cây quý và hiếm, một số có mặt trong danh sách đỏ Việt Nam. Với giống cây khỏe mạnh, chất lượng  – Chúng tôi mong muốn góp phần bảo tồn, gìn giữ và nhân giống trên diện rộng những loại cây này.

Sắp xếp theo: